Proč studovat ukrajinistiku?

 Protože to má potenciál

 Ukrajina je země s velkým významem pro evropský trh. Začněte studovat jazyk svých budoucích obchodních partnerů.

 

 Protože se uplatníte

 Ukrajinština je ještě stále jazykem, kde poptávka převyšuje nabídku. Dobré překladatele a tlumočníky z ukrajinštiny potřebují v kulturních institucích, překladatelských agenturách, cestovních kancelářích, firmách zabývajících se zahraničním obchodem a také v mediální sféře.

 

 Protože poznáte reálie výjimečné země

 Ukrajina si jako země ležící v zajímavém geopolitickém prostoru zasluhuje podrobnou znalost nejen jazyka, ale také historie, literatury, politického a sociálně – ekonomického vývoje. Budete mít možnost poznat výjimečnost této země a získat poznatky o ukrajinské kultuře, společenském, hospodářském i politickém dění na Ukrajině. Kultura je jedinečná, slovansky příbuzná, politická situace momentálně komplikovaná a historie pohnutá, ale budoucnost snad evropská.

 

Protože se získáte nové praktické zkušenosti

Získáte poznatky a praktické zkušenosti z komunikace v ukrajinštině v odborné sféře a naučíte se překládat odborné i běžné texty s různou obtížností. Hlavně se naučíte jazyk, ukrajinskou azbuku, zvládat konverzaci a tvorbu textu.

Proč právě u nás v Olomouci?

• U nás se ukrajinsky opravdu naučíte, na konci bakaláře dosáhnete stupně B2.

• Budou vás učit rodilí mluvčí a největší odborníci na ukrajinštinu od nás i ze zahraničí.

• S námi se dozvíte o historii, kultuře a literatuře Ukrajiny více než kdekoliv jinde. Budete tak schopni lépe pochopit současné události.

• Reflektujeme poptávku na trhu práce a jí přizpůsobujeme, co se u nás bude studovat.

• Díky naší rozsáhlé síti zahraničních partnerů můžete vyjet studovat na ty nejlepší evropské a světové univerzity.

• Praxi načerpáte již během studia, neboť spolupracujeme s firmami po celé České republice, stačí si jen vybrat.

• Připravíme vás na kariéru v oblasti cestovního ruchu, práva či podnikání.

• Studovat budete v srdci krásné Olomouce, městě s jedinečnou studentskou atmosférou.

• Dostanete šanci stát se členem mnoha studentských spolků a sdružení.

• U nás budete mít možnost seberealizace: organizujeme Den pro Ukrajinu, spolupracujeme s Arcidiecézní charitou a podílíme se na spoustě dalších projektů.

Co u nás můžete studovat?

Ukrajinská filologie - prezenční tříleté bakalářské dvouoborové studium

Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast – prezenční tříleté bakalářské jednooborové studium

Ukrajinská filologie- prezenční dvouleté magisterské navazující dvouoborové studium.

Co pro to musíte udělat?

Bez poslání elektronické přihlášky to nepůjde. Do konce února!

Potom vás pozveme na písemný test obecných studijních předpokladů.

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

 

 

Kde se uplatníte?

• Ve firmách, které podnikají s ukrajinskými partnery.

• Jako tlumočník či překladatel.

• Ve státní správě.

• Na zahraničních zastupitelstvích, misích a v mezinárodních institucích.

• V neziskovém sektoru a rozvojové pomoci.

• V nejrůznějších kulturních institucích a cestovních kancelářích.

• Ve vzdělávacích institucích nebo vědecké činnosti.

• V mediální sféře, v nakladatelstvích a vydavatelstvích.

Kdo vás bude učit?
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

je odborníkem na ruskou literaturu 19. a 20. století, do níž lze zařadit osobnosti moderního světového písemnictví, jako je Puškin, Gogol, Dostojevskij, Čechov, Gorkij, Babel, Nabokov či Bulgakov. Může vám nabídnout výklad o vývoji ruského románu a jeho estetice, o vypravěčských románových technikách a interpretačních možnostech slovesného textu.

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

je odbornicí na translatologii a teoretickou lingvistiku. Zabývá se také teorií a praxí překladu umělecké literatury.

prof. Alla Arkhanhelská, DrSc.

odbornice na lexikologii, frazeologii. Věnuje se rovněž problematice slovanské jazykovědy, mezikulturní komunikace a lingvistické genderologie. Může se s vámi podělit o bohaté zkušenosti v oblasti organizace mezinárodní studentské vědecko-výzkumné spolupráce.

A mnozí další...
Chcete studovat v zahraničí?

Umožníme vám vycestovat na studijní pobyty jak na ukrajinské univerzity, s nimiž máme bilaterální smlouvy, tak na univerzity v Evropské unii vyučující ukrajinštinu, v rámci programu Erasmus+: